Karawany na zamówienie

Karawany na zamówienie

29 czerwca 2020 0 przez Administrator

Czarne, eleganckie samochody wynajmowane, aby zapewnić godny i bezpieczny przewóz zmarłego na miejsce spoczynku, to właśnie karawany. Karawany nie mogą być zastąpione przez zwyczajne pojazdy, jeśli te nie zostały do tego odpowiednio do tego przygotowane. 

Karawany – przystosowanie do funkcji pogrzebowych

Karawany powinny zostać odpowiednio oznakowane. Podłoga, w części przeznaczonej na trumnę (ewentualnie pojemnik na zwłoki, czy szczątki) w danych karawanach,  powinna zostać wykonana z materiałów, które nie ulegną zniszczeniu podczas częstej dezynfekcji a także łatwo będzie je oczyścić. Niezbędne jest, aby przystosowane właściwie karawany, zaopatrzone były we właściwie środki myjąco – dezynfekujące (bakteriobójcze, wirusobójcze czy grzybobójcze) oraz ochronne rękawice, umieszczone w specjalnie wyznaczonych miejscach karawanów. Po każdym przewozie, firma zapewniająca karawany, ma obowiązek niezwłocznie je zdezynfekować. Ponadto karawany muszą posiadać zabezpieczenia przed przesuwaniem trumny czy pojemników na zwłoki lub szczątki. Kolejnym wymogiem, jaki muszą spełnić karawany, jest oddzielanie kabiny kierowcy od części, w której przewożony ma być zmarły. 

karawany

Karawany – zaakceptowanie do użytkowania

Poszczególne karawany muszą być certyfikowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, w przeciwnym wypadku nie będa mogły spelniać swojej funkcji. Należy pamiętać, że dane samochody, przerobione na karawany, powinno się możliwie najszybciej zarejestrować w Wydziale Komunikacji, jako te, o specjalnym przeznaczeniu pogrzebowym.