Użyczanie lokalu

21 maja 2021 0 przez Administrator

Choć użyczenie lokalu nie jest czymś, o czym mówi się często, a jest to bez wątpienia ciekawa umowa, która przynosi korzyści dla obu stron. Mianowicie, właściciel nieruchomości decyduje się na nieodpłatne użyczenie lokalu biorącemu, w zamian za zajęcie się lokalem oraz ponoszeniem opłat związanych z eksploatacją obiektu. Choć na pierwszy rzut oka wydawać się może, że taka umowa użyczenia lokalu mieszkalnego, nie przynosi żadnych korzyści oddającemu, to są to tylko pozory.

Jak powinna wyglądać umowa użyczenia lokalu mieszkalnego?

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego powinna zawierać: strony umowy (ich dane personalne), przedmiot użyczenia (opis użyczonej rzecz), okres, na który podpisywana jest umowa użyczenia lokalu mieszkalnego oraz obowiązki biorącego. Jest to bardzo ważne, w przypadku kiedy istnieje ryzyko, że użyczający postanowił wypowiedzieć umowę szybciej lub biorący nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków.  

umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

Co wchodzi w zakres obowiązków biorącego?

Choć, umowa użyczenia lokalu mieszkalnego jest personalizowana, to najczęstszymi aspektami, które pojawiają się w niej są: pokrycie kosztów związanych z eksploatowaniem, używanie rzeczy będących w lokalu zgodnie z ich przeznaczeniem, opieka nad mieszkaniem i niepogorszenie jego stanu pierwotnego oraz nieużyczanie mieszkania osobom trzecim bez zgody właściciela. Choć tych rzeczy wydaje się bardzo dużo, to umowa użyczenia lokalu mieszkalnego, wciąż jest korzystna dla biorącego, choćby ze względu redukowania kosztów najmu posiadłości. 

Zobacz więcej na: https://www.najemwpraktyce.pl/dzierzawa-uzyczenie-lokalu/